Capital Bank | Financial Inovation

Оглас за вработување во Скопје

30

Мар. / 2021Референт на благaјна за Скопје (2 извршители)

Работни задачи:

-          Работа на благајна

-          Понуда и промоција на продуктите на банката

-          Информации врзани за понудата на услугите и толкување на тарифникот

-          Издавање, прием, обработка и архивирање на апликации и останати документи поврзани со готовински и безготовински трансфери 

-          Администрирање и склучување на договори за денарски и девизни трансакциски сметки

-          Администрирање и склучување на договори за денарски и девизни штедни влогови

-          Издавање на парични картички и соодветни пинови

-          Прием, враќање и внатрешна дистрибуција на меници

-          Администрирање и склучување на договори за КИБС сертификати (Капитал Банка е локална регионална канцеларија на КИБС за издавање на нивните сертификати)

-          Полнење на банкомати 

-          Подготовка на извештаи на барање на директен претпоставен

-          Квалификации:

Потребно образование: Минимум ВСС 

Дополнителни квалификации: Активно познавање на Англиски Јазик и познавање на Office пакет.

Рок на избор 5 работни дена. 

Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на тимoт Капитал Банка, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk. Задолжително да се наведе за која позиција се аплицира. 
Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.
Огласот ќе биде активен 5 дена од датумот на објавување. Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 10 дена од истекувањето на огласот, во зависност од бројот на пријавените кандидати. Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на условите наведени во огласот.Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510