Capital Bank | Financial Inovation

Техничка исправка на Јавен повик за собрание на акционери

27

Мај. / 2021Информација за техничка исправка на Јавен повик за акционериIcon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510