Capital Bank | Financial Inovation

Супер потрошувачки кредит со нови промотивни услови!

1

Јул. / 2021Бидете подготвени за сите убави моменти во животот со нашиот СУПЕР потрошувачки кредит:
За приматели и неприматели на плата во Капитал Банка
 Износ до 1.500.000 мкд
 Рок 95 месеци
 Фиксна каматна стапка од 4,77% за првите две години
 Без трошок за аплицирање и без жиранти
 За вработени на неопределено и определено време и пензионери

Повеќе детали - https://bit.ly/3Ad7TslIcon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510