Capital Bank | Financial Inovation

Пролетните промоции продолжуваат

8

Мај. / 2022Пролетните промоции продолжуваат!
Промотивна понуда, без трошок за проценка и нотар, со камата од 2.2% на станбен кредит, 4% на хипотекарен кредит и новиот потрошувачки ,,Only One,, кредит со кој добивате 5 продукти оддеднаш.
Повеќе детали во нашите филијали!


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510