Capital Bank | Financial Inovation

По повод јубилејни 10 години работа во Капитал Банка, вработените добија подароци.

22

Јул. / 2022По повод јубилејни 10 години работа во Капитал Банка, вработените добија подароци од страна на Управниот одбор, како благодарност за посветениот труд и вложеното време.
Грижата за нашите вработени и клиенти е наш најголем приоритет!


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510