Capital Bank | Financial Inovation

Нов депозит ЕУРО+

17

Авг. / 2022Новиот депозит ЕУРО+ Ви нуди најповолни летни услови:
1.5 % фиксна каматна стапка на 12 месеци
Депозитот се вложува во евра
 
За повеќе детали посетете ја најблиската филијала на Капитал Банка!


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510