Capital Bank | Financial Inovation

22 vit,  risi financiare,  besueshmëri, stabilitet  dhe përkushtim për klientët! 

 


Capital Banka SHA Shkup këtë vit shënoi 21 vit në tregun e Maqedonisë. Si bankë e parë me kaptal  të huaj, në sektorin bankar hodhi themelet për transformimin e industrisë bankare në Maqedoni.

 

Banka  në vitin 2000 për herë të parë lëshoi ne treg karta debiti dhe krediti, kredi charge dhe revolving, kredi te menjehershme cash, paketa biznesi  dhe POS rrjet, si dhe shërbime në shërbim të personave juridik në  fushat e kreditimeve, transaksioneve, dhenies së garancive, dhenies së pagesave, operacione bankare elektronike etj.Që ne fillim te punes se saj Banka Kapital u bë sinonim i i sjelljes se inovacioneve  në tregun bankar në vend duke u udhehequr  nga  qëllimi themelor të ofroj  shërbim me cilësi te lartë per klientët  e vet, efikasitet dhe transparencë.

 

Që nga viti 2007, Banka Kapital bëhet pjesë e Alfa Financ Holding, grupacion bullgar udheheqes në fushën e shërbimeve financiare, patundshmerive, mineraleve industriale, burimeve të energjisë së pastër dhe të ripërtëritshme., aktive ne Europen Juglindore. Që atëherë dhe më tutje promovon strukturë të re, qasje inovative, menaxhment dhe strategji ne punë.

 

Aktualisht, Banka përmes zyrës Qendrore në Shkup, gjashtë degëve dhe një sporteli në territorin e Maqedonisë i kryen të gjitha transaksionet bankare në vend dhe jashta vendit.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by