Capital Bank | Financial Inovation

Qarkullimi i pagesave

 

 

Sistemi pagesor përfshin të gjitha pagesat me para të gatshme dhe jo të gatshme që janë bërë midis personave fizik dhe juridik. Nga perspektiva e vendit ku janë njerëzit të cilët marrin pjesë në të, pagesat mund të jenë të vendit ose ndërkombëtare.


Funksion bazë i Kapital Bankës SHA Shkup si bartës i qarkullimit pagesor në vend është Tju siguroj:

  • Realizim të sigurt dhe cilësor të transakcioneve;
  • Raport të shpejt dhe efikas për transakcionet për të cilat ju rrinë në disponim degët dhe sportelet tona, ose përmes shërbimit E banking, me të cilin mund të dërgoni urdhra, te ndiqni llogarinë dhe të merrni raport për llogarinë përmes kompjuterit tuaj.


Dëshira jonë është ti heqim të gjitha kufizimet kohore dhe hapësinore dhe qarkullimin e pagesave ta bëjmë të thjeshtë, të shpejtë dhe të përshtatshëm.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by