Capital Bank | Financial Inovation

LLogari transaksioni për persona juridik


KapitalBank - a  SHA Shkup Ju rekomandon  fillim të një bashkëpunimi të sigurt ,lojal dhe afatgjatë.

Zgjidhni Bankën Kapital të jetë partneri Juaj zyrtar , partner i cili do Tju ndihmojë në realizimin e biznes strategjive tuaja  dhe planeve.


Me hapjen  e njëanshme të llogarisë së transaksionit për Ju  si subjekt privat  Ju ofrojmë një varg  të produkteve dhe shërbimeve  në fushën e:

  • Qarkullimit të pagesave  ne vend  dhe jashtë shtetit ( Transaksione kesh dhe jo kesh.)
  • Banking elektronik ( 24 orë qasje  në llogarinë Tuaj dhe mundësi  për realizimin  e transaksioneve)
  • Punë me depozita ( kursim në përputhje me nevojat tuaja),
  • Kredi ( zgjidhje financiare fkesibile),
  • Punë e dokumentuar (letrate kredisë dhe garanci), Karta krediti biznesi ( nga brendi Master Card).

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by