Capital Bank | Financial Inovation

 


ÇDO GJË E JUAJ NË VEND TË SIGURT!

 


Banka Kapital SHA SHkup filloi me ofrimin e ofertës Dhënie me qira e kasafortave.

 

Siguruam kushtëe për rruajtje të sigurt të sendeve taja personale , dokumente personale, dokumente me vlerë,  stolii dhe sende qe janëe me rëndësi të veçant ëpër Ju.

 

GjithashtuJu ofrojmë ti autorizoni dhe  të afërmit tuaj për përdorimin e kasafortës pa shpenzime shtesë.

Në kasafortë nuk lejohet të vihen : materie të ndryshme , eksplozive, ndotëse,të ndaluara dhe acide qe mund ta dëmtojnë kasafortëen e dhën me qira  ose të  vendit ku ndodhen kasafortat.

 


Në drejtim të ndjekjes së vazhdueshme të nevojave të klientëve, Banka ju siguroi në disponim kasaforta me madhësi të ndryshme :

Kasaforta të  vogla: 6 * 24 * 35cm 8 * 24 * 35cm
Kasafortë të mesme: 13 * 24 * 35cm
Kasafortë të madhe : 21 * 24 * 35cm.

 

Shërbimi është në disponim për përdorim  çdo ditë pune  ( e hënë - e premte) nga 08 deri në orën 16 në degën  Qendër në Rr. "Nikolla Kljusev", nr. 1, Shkup.

Banka ju garanton fshehtësi dhe diskrecion në përdorimin e kasafortave.

 

Ju presim të na vizitoni!


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by