Capital Bank | Financial Inovation

ICON

Целосна листа

o

Шифра: 840

o

Шифра: 978

o

Шифра: 756

o

Шифра: 840

o

Шифра: 978

o

Шифра: 756

Како би го оцениле квалитетот на услугата на вработените во Капитал Банка АД Скопје?* Пред да гласате, Ве молиме внимателно прочитајте и пополнете ја анкетата.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510