Capital Bank | Financial Inovation

Принципи

  • Целиме кон отворена, директна и транспарентна комуникација со нашите клиенти, вработени и акционери.
  • Посветени сме на остварување на стратешките цели и максимизирање на повратот на капиталот.
  • Работиме согласно основните банкарски принципи – ликвидност, солветност, профитабилност и стабилност, посебно внимание посветуваме на управувањето со ризиците.
  • Се позиционираме како висококомпетентен играч на повеќе полиња, со скроени продукти за микро, мали и средни компании, општински и јавно–приватни проекти, комбинирајќи ги финансиските продукти со консалтинг услуги.
  • Нашите вработени се нашиот главен капитал. Високо го цениме професионализмот и експертизата и промовираме работна средина каде индивидуалните вештини се стимулирани, а знаењето ефикасно се применува.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510