Capital Bank | Financial Inovation

Е-банкарство за физички лица

23

Окт. / 2019Почитувани корисници,

Би сакале да Ве известиме дека Капитал Банка воведува е-банкарство за физички лица, кое е достапно за нашите корисници. Преку е-банкарството Ви се овозможува:

  • Проверка на состојба на Вашите Сметки, кредити или кредитни картички

  • Изводи од вашите Сметки

  • Дневни и реализирани трансакции за одреден период

  • Девизни и денарски плаќања како и креирање на шаблони

  • Уплати на обврски по  кредити и кредитни картички со 0 денари провизија

  • 24/7 пристап до Банка од било кое место

  • Без никаков надоместок за пасивни корисници на е-банкарство

Важни информации:

ПРИСТАП ДО ПОРТАЛОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВОIcon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510