Capital Bank | Financial Inovation

Надзорен Одбор на Капитал Банка

 

Диана Валентинова Конова - Заменик претседател на Надзорен одбор

Маја Евгениева Јанкова - член

Маја Кооистра - независен член

Снежана Костадиноска Милошеска- независен член

 

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510