Capital Bank | Financial Inovation

Надзорен Одбор на Капитал Банка

 


Калина Василева Стефанова - Пеловска – Член и Претседател на Надзорен одбор

Диана Валентинова Конова-Член

Маја Евгениева Јанкова - Член

Маја Кооистра - Независен член 

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510