Capital Bank | Financial Inovation

Визија

 

Капитал Банка е банка специјализирана за понуда на банкарски услуги со микро, мали и средни компании, понуда на портфолио картични продукти, јавно финансирање, корпоративно финансирање и финансирање на недвижности, финансиски операции, банкарство на мало, депозитно работење, домашен и меѓународен платен промет, приватно и електронско банкарство.

 

Како дел од членството во Алфа Финанс Холдинг водечка европска финансиска група во Југоисточна Европа која цели кон достигнување на водечка позиција на Македонскиот пазар, истовремено зачувувајќи го чувството за локални вредности овозможи стабилно и сигурно позиционирање на македонскиот пазар во изминативе години.


Транспарентноста, ефикасноста, широката лепеза на производи, брзината и секако квалитетот на услуга на клиентите се темелите на досегашното успешно работење на пазарот.


Негувањето на локалните вредности и грижата за заедницата преку донации и спонзорства во образованието, спортот и животната средина се основен чекор во градењето на култура на општествено одговорна Банка.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510