Capital Bank | Financial Inovation

Денарска трансакциска сметка

 

Секое физичко лице кое врши денарски трансакции преку банка мора да поседува трансакциска сметка.

 

Денарска сметка во Капитал Банка АД Скопје може да отворат сите физички лица државјани на Република Македонија, како и физички лица странски државјани кои согласно законската регулатива во Република Македонија имаат третман на резиденти.

 

Потребни документи за отворање на денрска трансакциска сметкa за физички лица се:

 

  • Документ за идентификација - важечка лична карта или пасош;
  • Барање за отворање на трансакциска сметка;
  • Апликација за регистрирање на клиент во банката;
  • Пријава за овластени потписници (доколку има);
  • Договор за отварање на денарска трансакциска сметка.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 563;3102 536 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510