Capital Bank | Financial Inovation

Трансакциска сметка

 

Капитал Банка АД Скопје Ви препорачува отпочнување на сигурна и лојална долгорочна соработка. Одберете ја Капитал банка да биде Ваш деловен партнер, партнер кој ќе ви помогне во реализација на вашите бизнис стратегии и планови.

 

Со едноставно отварање на трансакциската сметка за Вас како правен субјект Ви нудиме пристап до низа производи и услуги во доменот на:

 

  • Платен промет во земјата и странство (готовински и безготовински трансакции);
  • Електронско банкарство (24 часа простап до Вашата сметка и можност за вршење трансакции);
  • Депозитно работење (штедење согласно вашите потреби);
  • Кредити (флексибилни финансиски решенија);
  • Документарно работење (акредитиви и гаранции);
  • Бизнис кредитни картички (од брендот на MasterCard).

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510