Capital Bank | Financial Inovation

Акти од областа на заштита на личните податоци

 

Грижата за клиентите и нивната приватност претставува приоритет во секојдневното делување на Капитал банка АД Скопје.

Политиката за приватност, Политиката за колачињата и Изјавата за приватност при вршење на видеонадзор, содржат информации за начинот на кој Капитал Банка ги собира, одржува и управува со неопходните лични податоци при посета на официјалната интернет страна или при посета на експозитурите на Банката со цел користење на некоја од банкарските услуги.

За сите прашања поврзани со Вашите лични податоци можете да се обратите на нашиот Офицер за заштита на личните податоци Игор Добрески, на е-маил: privacy@capitalbank.com.mk или на тел. 02/3102525 

Политиката за приватност, Политиката за колачињата и Изјавата за приватност при вршење на видеонадзор, можете да ги прочитате на следните линкови:

Политика  - 10.П.2 - Политика за колачиња

Изјава - 9.П.3 - Изјава за приватност при вршење видеонадзоp

Образец 1 - 10.П.3 Политака за приватност на Капитал Банка АД Скопје


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510