Capital Bank | Financial Inovation

Извршете ги вашите девизни плаќања брзо, квалитетно и со пониски трошоци

11

Апр. / 2019Покрај пристапот до клиентските сметки 24/7 од секаде во светот, преглед на сметките и состојба на истите, безбедност и трајност на податоците, можност за избор на јазик, едноставно процесирање на трансакции сега надграденото електронско банкарство за правни лица резиденти, овозможува едноставен, брз и сигурен начин за вршење и на девизни плаќања во земјата и странство.

Вршете ги вашите девизни плаќања навремено, квалитетно и со пониски трошоци со Капитал Банка АД Скопје.

Капитал Банка АД Скопје на сите свои постоечки и нови клиенти правни лица резиденти им овозможи да ги вршат своите девизни плаќања во земјата и странство по промотивни услови преку електронско банкарство.

Заштедете со девизниот платен промет на Капитал Банка и искористете го промотивниот период од 15.04 до 30.04.2019 година, без да плаќате провизија за ностро дoзнаки за правни лица.

Придобивките од промоцијата важат само за плаќања преку е-банкарство за правни лица резиденти.
Доколку плаќањата ги процесирате во експозитура се наплаќа провизија согласно официјалниот ценовник на Капитал Банка.

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 553; 3102 542 или e-mail: info@capitalbank.com.mk Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510