Capital Bank | Financial Inovation

Оглас за вработување - Референт во Служба за методологија и извештаи

22

Мај. / 2024Капитал Банка АД Скопје има потреба од ангажирање на лице за позицијата референт во  Служба за методологија и извештаи

Локација Дирекција

  • Работни задачи

-         Изработка на анализи и извештаи за кредитната способност на клиенти (правни и физички лица), по  доставени  барања за одобрување на кредитни изложености (Risk opinion),

-         Утврдување на ризичната класификација на клиентите во согласност со законската регулатива на НБРМ,

-         Оценка (мерење), следење и известување (регулаторно и интерно) за нивото на кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и оперативниот ризик,

-         Учество во изработка и давање препораки за развој на интерни методологии, модели и процедури во областа на оценка, следење и управување со ризиците,

-         Учество во активностите поврзани со проценка и мерење на адекватноста на капиталот во склад со важечката регулатива  (CAR, ICAAP, Stress testing),

-         Учество во дефинирање, контрола и ревидирање на интерните лимити на изложеност по одделни видови ризици,

-         Активно учество во развој на процедури и политики на Банката во областа на управување со ризиците,

-         Други работи по налог на претпоставениот и/или Управниот одбор.

 

 

  • Квалификации

Работно искуство: Минимум 2 години

Образование: Минимум ВСС

  • Дополнителни квалификации: Активно познавање на Англиски Јазик и напредно познавање на Office пакет

 

Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на тимoт Капитал Банка, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk. Задолжително да се наведе за која позиција се аплицира. 
Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.
Огласот ќе биде активен 10 дена од датумот на објавување. Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 10 дена од истекувањето на огласот, во зависност од бројот на пријавените кандидати. Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на условите наведени во огласот.Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510