ICON

Целосна листа

o

USD 58.6

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 58.88

шифра: 756

o

USD 56.54

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 56.18

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?