ICON

Целосна листа

o

USD 57.6

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 58.23

шифра: 756

o

USD 55.56

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 55.56

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?