ICON

Целосна листа

o

USD 55.82

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 57.9

шифра: 756

o

USD 53.91

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 55.24

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?