Capital Bank | Financial Inovation

Ажурирање на системскиот софтвер на банката

4

Јун. / 2020Почитувани клиенти,

Во недела на 7 Јуни со почеток во 18 часот ќе се врши ажурирање на системскиот софтвер на банката во времетрање од 6 часа. Можни се повремени прекини на услугата електронско банкарсто, за што однапред Ви се извинуваме.

Со почит,

Капитал Банка АДIcon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510