Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 54,2700 56,2000
В.БРИТАНИЈА 826 1 68,1300 71,5500
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 53,5800 56,1600
ШВЕДСКА 752 1 5,5800 5,8500
НОРВЕШКА 578 1 6,1500 6,4400
ДАНСКА 208 1 8,0600 8,4100
КАНАДА 124 1 39,9700 42,0200

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510