Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 54,6800 56,5900
В.БРИТАНИЈА 826 1 70,3400 73,8700
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 54,8700 57,5100
ШВЕДСКА 752 1 5,6200 5,8900
НОРВЕШКА 578 1 5,9400 6,2300
ДАНСКА 208 1 8,0600 8,4000
КАНАДА 124 1 41,0100 43,1100

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510