Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,4200 55,3200
В.БРИТАНИЈА 826 1 70,0800 73,6000
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 53,5200 56,0900
ШВЕДСКА 752 1 5,7400 6,0100
НОРВЕШКА 578 1 6,2100 6,5000
ДАНСКА 208 1 8,0700 8,4100
КАНАДА 124 1 39,4300 41,4600

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510