Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 54,7000 56,6800
В.БРИТАНИЈА 826 1 67,6200 71,0200
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 54,8100 57,4500
ШВЕДСКА 752 1 5,5900 5,8500
НОРВЕШКА 578 1 6,0600 6,3500
ДАНСКА 208 1 8,0600 8,4100
КАНАДА 124 1 40,8200 42,9100

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510