Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,7700 55,6900
В.БРИТАНИЈА 826 1 66,8300 70,1900
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 54,2400 56,8400
ШВЕДСКА 752 1 5,6800 5,9500
НОРВЕШКА 578 1 6,2300 6,5300
ДАНСКА 208 1 8,0600 8,4100
КАНАДА 124 1 40,8700 42,9700

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510