Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,4400 55,3400
В.БРИТАНИЈА 826 1 67,9100 71,3200
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 52,9100 55,4500
ШВЕДСКА 752 1 5,8500 6,1200
НОРВЕШКА 578 1 6,2400 6,5400
ДАНСКА 208 1 8,0700 8,4100
КАНАДА 124 1 40,1000 42,1600

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510