Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,1800 55,1000
В.БРИТАНИЈА 826 1 68,1000 71,5200
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 53,0800 55,6300
ШВЕДСКА 752 1 5,8500 6,1200
НОРВЕШКА 578 1 6,1700 6,4600
ДАНСКА 208 1 8,0600 8,4100
КАНАДА 124 1 39,6200 41,6500

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510