Capital Bank | Financial Inovation

Супер Брз кредит

 

Ненаменски потрошувачки кредит на износ до 60.000 денари.

 

Без чекање на ред во Банка, барање на паркинг место.

Аплицирајте од каде и да посакате, достапна онлајн апликација на секој уред...

Сега, се од вашето удобно место. Подобро, поедноставно, побрзо и поудобно од било кога...

Вие изберете на која трансакциска сметка ќе ги примите Вашите средства. По одобрувањето средствата ќе Ви бидат исплатени на наведената трансакциска сметка.

 

Подобро, поедноставно, побрзо и поудобно од било кога...

 

 • Без трошоци за аплицирање,
 • Без административни трошоци,
 • Одобрување за 30 минути,
 • Без жиранти, административна забрана и многу документација.

 

 

Валута МКД Рок на отплата во месеци Каматна стапка Вкупна камата за период Еднократна провизија Месечна рата во МКД СВТ Вкупно за враќање
30.000 10 7,20% 990 4.200 3.098 50,52% 35.180
30.000 12 7,20% 1.174 5.00 2.598 52,16% 36.176
60.000 10 7,20% 1.982 8.500 6.198 51,22% 70.480
60.000 12 7,20% 2.348 9.990 5.196 52,10% 72,342

Категорија на клиенти:

 

 

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката, просечно на ниво на банкарски сектор во категорија Б;
 • Минимум 6 месеци работен стаж;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата
 • Минимален личен доход согласно утврдена минимална плата на ниво на Република Северна Македонија

 

Обезбедување:

 

Без жиранти, меници, нотарски заверени меници, солемизација на договорот за кредит или друг тип на обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Потврда од плата со изразена просечна плата за последните три месеци;
 • Исплатно ливче издадено од сметководството за последните 3 месеци или;
 • Извод од трансакциска сметка со промет за последните три месеци

3 чекори до Супер брз кредит – Аплицирајте, прикачете и потпишете, останатото е грижа на Банката

 

 1. Вие може да аплицирате од каде и да посакате, апликацијата е достапна на секој уред...
 2. Во рок од 30 минути ќе добиете СМС порака со одговор на барањето.
 3. На испратениот линк на Вашиот маил е потребно да прикачите лична карта, исплатно ливче или потврда за плата или извод од трансакциска сметка за последните три месеци.
 4. На вашиот електронска пошта, во две електронски пораки ќе добиете Апликација/изјава за поврзаност и Договор за кредит/(амортизационен план и свт) кои е потребно да ги потпишете со Ваше име и презиме.
 5. Документите ги потпишувате електронски со времен сертификат.
 6. Средствата ќе бидат префрлени истиот работен ден до 14 часот, доколку документацијата биде потпишана по 14 часот исплатата ќе биде наредниот работен ден до 14 часот.

 

По пополнувањето на основните податоци, одговорниот референт има обврска да ве извести во рок од половина час за првичниот одговор на Вашата електронска адреса (во периодот од 08:00-18:00, од понеделник до петок) и за натамошните чекори.

 

Повеќе за чекорите и постапката за аплицирање, прикачување и потпишување на документите прочитај тука: Упатство за аплицирање и потпишување на документите за кредит


 

За сите дополнителни информации или помош при прикачување или потпишување на документите контактирајте не на тел: + 389 2 3102 510; + 389 76 458 673 или


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510