Capital Bank | Financial Inovation

KARIERËPërparim i vazhdueshëm, përsosje dhe avancim, me qëllim plotësim cilësor të nevojave të klientëve janë bazat në të cilat bazohet zhvillimi i resurseve njërëzore në Bankën tonë.

Punonjësit tanë janë kapitali ynë kryesor. Ne e vlerësojmë lartë profesionalizmin, aftësitë individuale, ekspertizën dhe promovojmë mjedis pune ku aftësitë individuale janë të stimuluara, kurse dituria zbatohet në mënyrë efikase.

Në qoftë se doni ta krijoni të ardhmen e një banke të vogël dhe dinamike, në qoftë se keni dëshirë, dituri dhe entuziazëm ti bahkëngjiteni ekipës sonë, dërgoni biografinë Tuaj në adresën elektronike të mëposhtme: jobs@capitalbank.com.mk .


CV-ja Juaj do të regjistrohet në bazën e të dhënave dhe në rast nevoje për kuadër adekuat, Banka në bazë të nevojave aktuale do T’ju kontaktoj.

 

Në qoftë se jeni të intersuar te fitoni praktikë studentore në Kapital Bank SHA Shkup, dërgoni biografi të shkurtëer me një. letër përcjellëse ne gjuhën maqedonase, me shënim „praktikë studentore“ në adresën elektronike të mëpоshtme : jobs@capitalbank.com.mk .

* Në intervistë do të thirren dhe kontaktohen vetëm ata kandidat që do të hyjnë në përzgjedhjen më të ngushtë.


Shënim:
 Në bazë të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale, me vet dorëzimin e biografisë Tuaj për nevojat e ardhshme të Bankës, ju pranoni të dhënat Tuaja personale të përdoren në procesin e seleksionimit të kuadrove. Banka Ju garanton që përveç rastit të mësipërm, të dënat Tuaja personale nuk do të përdoren për asnjë qëllim tjetër dhe as do të jenë të disponueshme për persona të tretë.
Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by