Capital Bank | Financial Inovation

Karta


Kapital Banka   SHA Shkup,  si pjesë e ofertës së saj  për persona fizik ofron  karta debiti dhe krediti nga brendi Master card International. Kapital Banka  SHA Shkup, ështa banka e parë në Maqedoni që filloi me dhënien e  e këtyre kartave.


Kartat janë me çip teknologjie mbrojtëse dhëe shumën me të cilën dispononi  në të njejtat  e keni në dispozicion 24 orë , 7 ditë në javë.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by