Capital Bank | Financial Inovation

AML Pyetësor
 

 

Gjatë  vendosjes dhe vazhdimit të marrëdhënieve korresponduese  me Banka  me qëllim  azhurimin e të dhënave  por në përputhje me  legjislacionin nga  SPPFT, domosdoshmëri  nga plotësim i detyrueshëm i  i pyetësorit  të përcaktuar AML.

 

Bashkëngjiur pyetësori:


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by