Capital Bank | Financial Inovation

Llogari transakcionale në denarë

 

Çdo person fizik që bën transakcione në denarë përmes bankës duhet të posedoj llogari transakcionale.


Llogari transakcionale në denarë në Kapital Banka SHA Shkup mund të hapin të gjithë personat fizik, shtetas të Republikës së Maqaedonisë, si dhe persona fizik, shtetas të huaj  të cilët në pajtim me legjislacionin në Republikën e Maqedonisë kanë trajtim  të shtetasve rezident.

 

Dokumentët që duhen për hapjen e llogarisë së tranakcionit në denarë për persona fizik janë:

  • Dokument për identifikim, letërnjoftim i vlefshëm ose pasaport;
  • Kërkesë për hapjen e llogarisë transakcionale;
  • Aplikim për regjistrimin e klientit në bankë;
  • Aplikim për persona të autorizuar (në qoftë se ka);
  • Marrëveshje për hapje të llogarisë së transakcionit në denarë.

 

Për të gjithë informacionet plotësuese drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup, ose në tel:+389 2 3102 563; 3102 536 , ose në  e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by