Capital Bank | Financial Inovation

Istori e shkurter 

 

22 vit inovacion financiar, besueshmeri, stabilitet dhe perkushtim ndaj klienteve!


1996 -  Banka Internacionale Private  SHA Shkup fillon me punë si bankë e parë me kapital të huj në sektorin bankar, duke e vënë themelin  për transformim te industrisë bankare në Maqedoni. 

 

2000 - Banka Internacionale Private SHA Shkup, ishte banka e parë  e cila në treg lëshoi  karta debiti dhe charge, kredi revolving, kredi të menjëhrshme cash, paketa biznesi dhe POS rrjet, si dhe shërbime  ne fushën e shërbimimit të presonave juridik në fushat e kreditimnit, qarkullimitt te pagesave dhe dhënies së garancive.

 

2007 - Banka Internacionale Private SHA Shkup, bëhet pjesë e Alfa Finance Hplding,  grupacion bullgar udhëheqës financiar dhe industrial i me katër segmente kryesore: minerale industriale, shërbime financiare, patundshmëri dhe energji  e ripërtëritshme dhe zbatohet në Bankën Kapital.Kompanija ështe e kyçur në mënyrë aktive në projekte në Bullgari dhe Europën Juglindore - Shqipëri, Greqi, Maqdoni, Rumani, Serbi, Turqi dhe në Ukrainë.Që atëhere dhe më tutje promovon strukturë të re, qasje inovative,  menaxhment dhe strategji në punë.

 

2008 - Banka Kapital  SHA Shkup e hap degën e saj te dytë në Strumicë.

 

2010 - Me qëllim që tu ofroj klientëve të saj  produkte dhe shërbime të reja me të përmirësuara, përfitime shtesë dhe kontakt të drejtëpërdrejtë duke i ndjekur trendet europiane  për procese bankare moderne Banka Kapital u zhvendos në hapësirat e reja të zgjeruara në QT "Soravija".

 

2011 - Me qëllim te përmbushjes së kërkesave të klinetëve tanë, Banka Kapital ne gjysmën e parë të vitit 2011 e zgjeroi  rrjetin ekzistues me degëe, u hap dega e re në lagjen Aerodrom. Dega në Aerodrom është bërë dhe paijsur  sipas standardeve më të larta europiane, duke ofruar qasje direkte dhe të drejtëpërdrejtë ndaj klientëve. Në gjysmën e dytë të vitit 2011 u hapën dy sportele në Shkup  tek AMSM në Çair dhe  Kapishtec.

 

2012 - Fillimi i vitit u shënua me hapjen e degës në Tetovë dhe vënies së ATM, kurse në shtator u hap sporteli në hapësirat e Universitetit për turizëm dhe menaxhment.

 

2016 - Selia e  Bankës Capital dhe dega Soravia u zhvendosën në objektin e ri në sheshin "Maqedonia".

 

2018- Kapital Banka hapi degë ne lagjet e Shkupit të Gjorçe Petrov dhe Kisela Voda.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by