Capital Bank | Financial Inovation

Кapital Banka SHA Shkup
Selia:"Centrali"
rr."Nikola Klusev" nr.1,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefon: + 389 2 3102 500; Fax: +389 2 3112 830;
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Igor Dobrevski
Tel. për kontakt 02/3102 525
email: privacy@capitalbank.com.mk 

 

PPSSI -Person përgjegjës për siguri të sistemit informativ
Filip Panovski
Tel. për kontakt 02/3102 576
email: filip.panovski@capitalbank.com.mk 

 

Sektori për persona fizik
Dimitar Rizov
Tel. për kontakt 02/3102 508
email: dimitar.rizov@capitalbank.com.mk
 

Sektori për analizë kreditore & vlersim
Dragana Aksentieva
Tel. për kontakt 02/3102 544
email: dragana.aksentieva@capitalbank.com.mk  
 

Sektori për menaxhim me rreziqet
Udhëheqës Borce Lazarov
Tel. për kontakt 02/3102 538
email: borche.lazarov@capitalbank.com.mk

 

Sektori për Pajtueshmërinë dhe Kundër Pastrimit të Parave

Udhëheqës: Irena Nikolovska

Tel.për kontakt: 02/3102 524

Email:irena.nikolovska@capitalbank.com.mk

 

Sektori për Back office 

Udhëheqës Jadranka Nunevska

Tel.për kontakt: 02/3102 561
email: jadranka.nunevska@capitalbank.com.mk

 

Sektori për Pagesat Ndërkombëtar

Udhëheqës Ana Boshkova

Tel.për kontakt: 02/3102 554

email: ana.boshkova@capitalbank.com.mk

email: devizenpp@capitalbank.com.mk 


Sektori për operacionet e pagesave të brendshme

Marijana Krstevska

Tel.për kontakt: 02/3102 541

email: marijana.krstevska@capitalbank.com.mk

email: denarskipp@capitalbank.com.mk

 

 

Sektori për punë juridike

Udhëheqës Nadica Petkovska

Tel.për kontakt 02/3102 527

email: nadica.petkovska@capitalbank.com.mk
email: legal@capitalbank.com.mk

 

Shërbimi për revizion te brendshëm
Udhëheqës Nikolla Todosovski

Tel.për kontakt 02/3102 519

Email: nikola.todosovski@capitalbank.com.mk

 

Departamenti për IT
Udhëheqës Zharko Mitreski
Tel. për kontakt 02/3102 543
email: zarko.mitreski@capitalbank.com.mk
 

Departamenti për kontabilitet dhe raportim
Udhëheqës Marija Janevska
Tel. për kontakt 02/3102 512
email: marija.janeska@capitalbank.com.mk 
 

Departamenti i mjeteve, Tregtisë së Likuiditetit dhe Letrave me Vlerë
Udhëheqës Kosta Shorko
Tel.për kontakt: 02/3102 574
email: kosta.shorko@capitalbank.com.mk


Departamenti I Resurseve Njerzore
Udhëheqës Stojanka Velkovska
Tel.për kontakt: 02/3102 505
E-mail:stojanka.velkovska@capitalbank.com.mk

 

Dega Qendër, (ATM Bankomat)
Rr. "Nikola Kljusev" nr.1, 1000 Skopje
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 02/3102-537, 02/3102-528, 02/3102-506

e-mail: ekspozitura.centar@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë - e premte nga ora 08:00 - 17:00;


Dega "Aerodrom" Shkup
Bul. K.J. Pitu nr.28/2-5, pallati1 - lok.6,A, 1000 Skopje
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 02/ 2403 001;

e-mail: aerodrom@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë - e premte nga ora 08:00 - 16:00;

 

Dega Kisela Voda

Rr.Ivan Kozarov no.31/1-13, 1000 Skopje
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 02/3298 592

e-mail: kiselavoda@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë – e premte nga 08:00-16:00


Dega Strumicë (ATM Bankomat)
Bul. Marshal Tito nr. 10, Strumicë
Tel. 034/ 34 97 64;

e-mail: strumica@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga  ora 08:00 - 16:00


Dega Tetovë (ATM Bankomat)
Bul. Ilirija nr. 41/2, 1200 Tetovë
1200 Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 044/352 233 dhe 044/ 352 235;

e-mail: tetovo@capitalbank.com.mk 

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

 

Dega Shtip
Rr. Vancho Prkje nr. 16, 2000 Shtip
Shtip, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 032/511 502;

e-mail: shtip@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

 

Dega Veles
Rr. Marsal Tito nr.1, 1400 Veles
Tel: 043/528 152

e-mail: veles@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

  

Dega Kumanovo,

Rr. Treta Makedonska Brigada nr.52, 1300 Kumanovo  

Telephone: 075/294-590

e-mail: kumanovo@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

 

Dega Kavadarci

Bul. Ilindenska nr. 115, 1430 Kavadarci

Telephone: 075/277-868

e-mail: kavadarci@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

  

Dega Bitola

Rr. Josif Hristovski nr.bb, 6530 Bitola

Telephone: 075/350-053, 075-350-044

e-mail: bitola@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

 

Dega Gostivar

Rr. Svetozar Peposki nr.2, V-1, K-PR, Loc.-4

Telephone042/3 102 640042/3 102 641, 078/395-859

e-mail: gostivar@capitalbank.com.mk

Orari i punës: e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

 

Sportel2 në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment; Bul "Partizanski Odredi" nr. 99,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 02/307 0446;
Orari i punës:  e hënë - e premte nga ora 08:30 - 16:30


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by