Capital Bank | Financial Inovation

Kredi

 

Ne përpiqemi të krijojmë produkt i cili i përshtatet më së miri nevojave Tuaja personale.

 


Me gamën tonë të gjërë të produkteve për kreditim të banorëve ,me norma interesi konkurente, do të jeni të sigurt se keni bërë zgjedhje të shkëlqyer per ti realizaur qëllimet tuaja.

 

Ne ju ofrojmë:

  • Kredi konsumatore të destinuar,
  • Kredi konsumatore te padestinuar.

 

Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni tek dega më e afërt e Kapital Bankës SHA Shkup, ose në tel: +389 2 3102 568, 3102 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by