Capital Bank | Financial Inovation

Certifikata digjitale të kualifikuara

Kapital Bank  jep Certifikata digjitale me nivel t të lartë nga dhënës të kualifikuar KIBS SHA Shkup në mënyrëtë shpejtë me kushte dhe çmime të  favorshme.

Certifikatata digjitale mund të përdoreë tek shërbimet e  -   Qeveri, Banka Populore e RM; e- banking, e - tregti, e- mësim , e - shëndetësi, e - tatime, nënshkrim  digjital i  dokumenteve të ndryshme  në formë elektronike  e tj.

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102  553; +389 2 3102 - 542, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk

 

 

 

 

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by